Privacyverklaring door Autorola verzamelde persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van Autorola-services, dan verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u, de 'betrokkene', te laten weten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk en wij raden u dan ook aan deze privacyverklaring goed te lezen. Als u toelichting of hulp nodig heeft bij het lezen ervan, neem dan contact op via +31 (0)30 60 20 193. Wij proberen u dan zo goed mogelijk helpen. 

Wij maken tevens gebruik van cookies. Indien u wilt weten hoe wij cookies gebruiken, lees dan onderaan over ons cookie beleid.

Het bedrijf dat uw gegevens verzamelt, de verwerkingsverantwoordelijke (data controller), is:

Autorola A/S
Skibhusvej 52A 
DK-5000 Odense C
Denemarken
Tel.: +45 70 20 16 61
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw primaire contactpersoon en het bedrijf dat uw gegevens verwerkt, de gegevensverwerker, is:

Autorola BV
Lange Dreef 10
4131 NH Vianen
Tel: +31 (0)30 60 20 193
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u een klacht hebt over de manier waarop wij uw gegevens behandelen, kunt u contact opnemen met de autoriteit persoongegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens 
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag
Tel: +31 70 888 8500
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Als u een klacht hebt over de manier waarop wij uw gegevens behandelen en waarmee wij u niet kunnen helpen, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en#h2-11

Uw persoonsgegevens worden wettelijk beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Mensen die zich aanmelden voor Autorola-services

Wanneer u zich aanmeldt als gebruiker van het INDICATA (onderdeel van Autorola), gaat u een overeenkomst aan waarbij Autorola BV uw contactgegevens zal verwerken. Uw gegevens worden gebruikt voor het verlenen van Autorola-services en om uw identiteit te verifiëren. Wij zullen uw contactgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden over service-updates, account-e-mails, bepaalde acties en ander relevante nieuwsbrieven waarvoor u zich aanmeldt.
Behoudens wanneer er sprake is van een rechtsvordering, ligt het in onze bedoeling de van u verzamelde gegevens twee jaar nadat uw account is beëindigd, te verwijderen of te anonimiseren. Gelieve hierbij rekening te houden met een marge, aangezien wij niet dagelijks controleren of er informatie is die moet worden verwijderd.

Er zijn bepaalde gevallen waarin wij uw persoonsgegevens die wij, bij aanmelding, hebben verwerkt, delen met derden om de overeengekomen service(s) uit te voeren. Deze gevallen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, situaties waarin u services koopt, wanneer u rechtmatige facturen van Autorola en/of Indicata niet betaalt, wanneer wij factureren, wanneer wij betalingen terugbetalen, op de vraag van de autoriteiten met betrekking tot misdaadonderzoeken, enz. De categorieën ontvangers zijn:

 • Accountants
 • Onze bank
 • De gerechtsdeurwaarder
 • Ons incassobedrijf
 • De autoriteiten
 • Onze partners die onze websites en internetservices hosten


Mensen die onze websites bezoeken

Wij verzamelen informatie over welke pagina's u bezoekt, welke voertuigen u waardeert, via welke campagne u op onze sites terecht bent gekomen, enz. Deze informatie wordt gebruikt voor marketingdoeleinden en om de gebruikerservaring en -stroom te optimaliseren met als doel de verkoop te verbeteren. Identificeerbare trackinginformatie wordt niet langer dan twee jaar bewaard. Anonieme gegevens kunnen langer worden bewaard. Wij hebben een juridisch belang bij het optimaliseren van onze verkoop en wij vinden dat dit een gerechtvaardigde reden is om uw gegevens te verzamelen en te verwerken op basis van uw surfgedrag op onze websites. Wij gebruiken diensten van derden om anonieme statistieken te maken over het gebruik van onze websites. Wij maken ook gebruik van cookies. Zie ons [cookiebeleid] om te weten te komen hoe wij cookies gebruiken.

Mensen die de Autorola Service Desk gebruiken of op een andere manier om ondersteuning vragen

Autorola biedt ondersteuning en hulp als u problemen ondervindt met onze services. Wij hebben een legitiem belang om onze klanten te helpen bij het gebruik van onze services. Wij gebruiken systemen van derden voor het bijhouden van aan ons gerichte ondersteuningsverzoeken en de persoonlijke informatie die u verstrekt voor ondersteuningsdoeleinden kan worden opgeslagen bij een externe partner.

In gevallen waarin u ondersteuning voor een subsysteem aanvraagt, moeten wij mogelijk de persoonsgegevens, die u eerder heeft verstrekt voor ondersteuningsdoeleinden, delen om de vereiste ondersteuning van onze partners te verkrijgen. Wij verwijderen of anonimiseren de persoonsgegevens die u heeft verstrekt voor ondersteuningsdoeleinden, max. twee jaar nadat uw verzoek is afgehandeld.

Mensen die weigeren te betalen

Autorola heeft er een juridisch belang bij dat klanten betalen wat zij verschuldigd zijn. Autorola probeert achterstallige betalingen te innen. Wanneer Autorola en de klant geen overeenstemming kunnen bereiken over de wijze van betaling, zal Autorola een derde partij inschakelen om het geld te vorderen en in dat geval relevante persoonsgegevens delen met het incassobedrijf.

Uw rechten

In overeenstemming met de wet hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die door Autorola worden gebruikt:

Recht
Betekenis
Uitzonderingen

Recht om te worden verwijderd ('recht op vergetelheid')

Autorola zal uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren wanneer u daarom vraagt. Het verwijderen van uw persoonslijke informatie zal zo snel mogelijk gebeuren. In elk geval binnen een maand, na ontvangst van uw verzoek.

Autorola is alleen verplicht om uw gegevens te verwijderen als Autorola niet wettelijk verplicht is om de informatie te bewaren of als een van de volgende situaties van toepassing is:

 1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;

   

 2. u trekt de toestemming in die u hebt gegeven voor het verzamelen en verwerken, waarbij er geen andere wettelijke grond is voor de verwerking;

 3. u maakt bezwaar tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden;

 4. uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

 5. uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Autorola is onderworpen;

Recht op beperking van de verwerking

Autorola stopt op uw verzoek met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Autorola is alleen verplicht om de verwerking van uw gegevens te stoppen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 • de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, voor een periode waarin Autorola de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens kan verifiëren;

 • de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het verwijderen van

  de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

 • Autorola heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze worden door de betrokkene benodigd voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;

 • u hebt Autorola op de hoogte gebracht van inbreuk op uw belangen, rechten en vrijheden in afwachting van de verificatie of de rechtmatige gronden van Autorola boven die van u gaan.

Recht op rectificatie

Als u vindt dat wij verkeerde persoonsgegevens hebben, laat het ons dan weten en wij zullen de gegevens corrigeren.

 

Recht op toegang door de betrokkene

U hebt het recht te beschikken over een kopie van de persoonsgegevens die Autorola over u heeft. Wij zullen deze digitaal aan u verstrekken, tenzij om een andere vorm wordt gevraagd. Er zijn meer regels van toepassing op de inzage in uw persoonsgegevens, maar alle vereiste informatie moet hierboven zijn beschreven. De kopie van uw persoonsgegevens wordt zo snel mogelijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek bezorgd.

 

Recht om toestemming te herroepen

Voor zover ons verzamelen en ons gebruik van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u die toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact op te nemen met Autorola.

 

Recht op gegevensoverdracht

U hebt recht op een kopie van uw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat. Autorola kan de kopie op uw verzoek ook rechtstreeks naar een ander bedrijf sturen.

Autorola is alleen verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken wanneer:

 1. de gegevens door u aan Autorola worden verstrekt,
 2. het verzamelen van de gegevens is gebaseerd op uw toestemming of op een contract waarin u partij bent en
 3. de verwerking door geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd (dat wil zeggen, geen informatie op papier).

Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking met betrekking tot direct marketing en wanneer u van mening bent dat uw rechten worden geschonden of uw vrijheid wordt beperkt.

Autorola kan uw persoonsgegevens blijven verwerken wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 1. Autorola toont zwaarwegende en legitieme redenen aan voor voortzetting van de verwerking.

 2. Autorola moet uw persoonsgegevens verwerken om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 3. De juridische basis voor de verwerking is niet gebaseerd op een legitiem belang of gedaan in het algemeen belang.

Gebruik van cookies op Indicata.nl

Door deze website te gebruiken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Cookies zijn stukjes elektronische informatie die een website op de computer van een bezoeker plaatst om specifieke informatie te verkrijgen over de bezoeken van de bezoeker aan een website. Cookies vertellen ons niet wie u bent, maar wijzen een uniek identificatienummer toe aan uw computer. Cookies worden meestal opgeslagen op de harde schijf van uw computer en worden gebruikt om het klikken bij te houden terwijl u door de pagina's op de site gaat.

Vragen

Als u vragen hebt over het gebruik van cookies op onze website(s), aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.